Chemische leveranciers: blijf alert op ECHA-beoordelingen!

Chemische leveranciers: blijf alert  op ECHA-beoordelingen!

Foto: PxHere

Chemische leveranciers: blijf alert op ECHA-beoordelingen!Er wordt een gezamenlijke aanbevelingsbrief voor leden van de chemische industrie uitgebracht over de Assessment of Regulatory Needs-rapporten (ARN) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA). Eurometaux, International Fragrance Association (IFRA), FuelsEurope en Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group (DUCC) adviseren chemische leveranciers om alert te blijven op de binnenkomende beoordelingen.

ARN is een voorbereidende stap die ECHA heeft gezet om de noodzaak van potentieel regelgevend risicobeheer voor stoffen te onderzoeken. Het is een hulpmiddel om de pre-screening op chemische veiligheid te begrijpen en te verbeteren.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
5.000 stoffen in groepen beoordeeld

Van 2019 tot 2022 heeft ECHA ongeveer 5.000 stoffen in groepen beoordeeld. Op basis van groepsbeoordelingen heeft ongeveer 60% van de stoffen geen verder gereguleerd risicobeheer nodig. Voor de resterende 40% is aanvullende gegevensverzameling en -generatie vereist – mogelijk via een nalevingscontrole – voordat er mogelijk overgegaan wordt op regelgevingsrisicobeheer. De stoffen die worden beoordeeld, kunnen de geurindustrie beïnvloeden en adviseren over welke chemicaliën zij moeten vermijden.

 

Niet juridisch bindend

In de gezamenlijke verklaring staat dat de groepen van ARN zijn gebouwd op beschikbare informatie en een praktische aanpak gebruiken om aandachtsgebieden te prioriteren op basis van gemeenschappelijke kenmerken zoals gebruik, gevaren en chemische structuur.
De ARN heeft geen juridische implicaties. De IFRA en andere bedrijven leggen uit dat de uitkomsten geen juridische of regelgevende relevantie hebben, aangezien ze geen deel uitmaken van formele regelgevende management- en besluitvormingsprocessen.

 

Op vrijwillige basis

De ARN’s worden op vrijwillige basis door het Agentschap ontwikkeld, wat betekent dat het proces gebruikmaakt van geselecteerde informatie en aannames voor een beoordeling op screeningsniveau om de Commissie en de lidstaten te helpen begrijpen of en waar regelgevende maatregelen nodig kunnen zijn.

 

Rapporteer aanbevelingen

Eurometaux, IFRA, FuelsEurope en DUCC schetsen aanbevelingen voor chemische leveranciers, consortia en downstreamgebruikers:

  • Zorgvuldig lezen: Begrijp de aannames in het rapport, rekening houdend met ontbrekende informatie en de aard van het screeningsniveau.
  • Dossier bijwerken: Houd uw registratiedossier up-to-date door verouderde informatie te corrigeren en geïdentificeerde lacunes in de gegevens op te vullen. ARN’s zijn gebaseerd op actuele dossierinformatie over chemische samenstelling, tonnage en gebruik; als de juiste informatie niet wordt bijgewerkt, levert de ARN-screening verkeerde informatie op.
  • Feedback aan ECHA: Vind fouten. Informeer ECHA via de feedbackknop. Inbreng van belanghebbenden kan tot updates leiden.
  • Bereid je voor op actie: verzamel gegevens voor de komende openbare raadpleging en het verzamelen van bewijsmateriaal, bijvoorbeeld meer gedetailleerde gebruiksinformatie of kritische toepassingen, anticipeer op mogelijke regelgevende maatregelen en update de dossiers proactief (indien nodig), vooral als er perspectief is voor verdere regelgevende maatregelen.
  • Klanten informeren: Houd klanten op de hoogte van mogelijke regelgevende maatregelen.
  • Blijf op de hoogte: de tijdlijnen voor regelgevende maatregelen variëren. Blijf alert via relevante kanalen zoals de PACT-lijst, de ECHA-nieuwsbrief, de Restriction Roadmap en de Registry of Intention.

 

Transparantie en inzicht

Daarnaast vestigen de verenigingen de aandacht op het feit dat de ARN-rapporten geen definitief oordeel vormen. Volgens hen zijn ‘robuuste rechtvaardigingen door de autoriteiten nodig voor het beheer van regelgevende risico’s.’ Uit de peer-to-peercommunicatie blijkt ook dat de ARN-rapporten bijdragen aan transparantie en inzicht in de focus van autoriteiten. De verenigingen wijzen er echter op dat het beperkt blijft tot een screeningsniveau en dat de reacties van de industrie op de ARN-uitkomsten momenteel niet openbaar beschikbaar zijn.

 

Hulpmiddelen

Verder stellen de verenigingen dat de rapporten bedrijven helpen zich te concentreren op stoffen die verder onderzoek of verduidelijking behoeven, waardoor de inspanningen worden gestroomlijnd. De ARN stelt de sector ook in staat zich voor te bereiden op mogelijke regelgevende acties op basis van informele signalen.

Bron: Personal Care Insights
Lees ook: In veel consumentenproducten komen gevaarlijke chemicaliën voor!

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!