ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische stoffen toe aan Kandidatenlijst

ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische stoffen toe aan Kandidatenlijst

Foto: Flickr

ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische stoffen toe aan KandidatenlijstDe kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 240 vermeldingen voor chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en het geven van informatie aan klanten en consumenten over het veilige gebruik ervan.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vijf nieuwe chemicaliën aan de Kandidatenlijst toegevoegd. Eén ervan is giftig voor de voortplanting, drie zijn zeer persistent en zeer bioaccumulerend en één is giftig voor de voortplanting en persistent, bioaccumulerend en giftig. Ze zitten in producten als inkt en toner, lijm en kit en was- en schoonmaakmiddelen.
Het Agentschap heeft ook de bestaande vermelding op de Kandidatenlijst voor dibutylftalaat bijgewerkt om de hormoonontregelende eigenschappen ervan voor het milieu op te nemen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Overzicht van de vijf stoffen

Inzendingen toegevoegd aan de kandidatenlijst op 23 januari 2024:

Naam van de stofEC-nummerCAS-nummerReden voor opnameVoorbeelden van toepassingen
2,4,6-tri-tert-butylfenol211-989-5732-26-3Giftig voor de voortplanting (artikel 57c)

Persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT) (Artikel 57d)
Vervaardiging van een andere stof; formulering van mengsels en in brandstofproducten
2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol221-573-53147-75-9Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPzB) (Artikel 57e)Luchtverzorgingsproducten, coatingproducten, lijmen en kitten, smeermiddelen en vetten, polijstmiddelen en was en was- en reinigingsmiddelen
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butaan-1-on438-340-0119344-86-4Giftig voor de voortplanting (artikel 57c)Inkten en toners, coatingproducten.
Bumetrizol223-445-43896-11-5vPvB (Article 57e)Coatingproducten, lijm- en kitproducten en was- en reinigingsmiddelen
Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol700-960-7-vPvB (Article 57e)Lijmen en kitten, coatingproducten, vulstoffen, plamuren, pleisters, boetseerklei, inkten en toners en polymeren
Dibutylftalaat (bijgewerkt artikel)201-557-484-74-2Hormoonontregelende eigenschappen (Artikel 57(f) - milieu)Metaalbewerkingsvloeistoffen, was- en reinigingsmiddelen, laboratoriumchemicaliën en polymeren

 

Kandidatenlijst en Autorisatielijst

Het Comité lidstaten van ECHA heeft de toevoeging van deze stoffen aan de kandidaatlijst bevestigd. De lijst bevat nu 240 vermeldingen. Sommige daarvan zijn groepen chemicaliën, dus het totale aantal getroffen chemicaliën is hoger.
Mogelijk worden deze stoffen in de toekomst op de Autorisatielijst geplaatst. Als een stof op die lijst staat, kunnen bedrijven deze niet gebruiken. Tenzij ze een autorisatieaanvraag indienen en de Europese Commissie het voortgezette gebruik ervan toestaat.

 

Gevolgen van de Kandidatenlijst
  • Op grond van REACH hebben bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer hun stof – als zodanig, in mengsels of in voorwerpen – is opgenomen in de Kandidatenlijst.
  • Als een artikel een stof uit de Kandidatenlijst bevat in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht per gewicht), moeten leveranciers hun klanten en consumenten informatie geven over hoe ze deze veilig kunnen gebruiken. Consumenten hebben het recht om leveranciers te vragen of de producten die zij kopen zeer zorgwekkende stoffen bevatten.
  • Importeurs en producenten van voorwerpen moeten ECHA binnen zes maanden na de datum van opname in de lijst (23 januari 2024) op de hoogte stellen als hun voorwerp een stof uit de Kandidatenlijst bevat.
  • Leveranciers uit de EU en de EER van stoffen op de Kandidatenlijst – in pure vorm geleverd of in mengsels – moeten het veiligheidsinformatieblad bijwerken dat zij aan hun klanten verstrekken.

 

Kaderrichtlijn Afval

Op grond van de Kaderrichtlijn Afval moeten bedrijven ECHA ook op de hoogte stellen als de door hen geproduceerde artikelen zeer zorgwekkende stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht per gewicht). Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de ECHA-databank van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP).

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Europese rivieren zwaar vervuild met PFAS

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!