Britse ‘waakhond’: Belangrijk batterijmateriaal niet als giftig classificeren

Britse 'waakhond': Belangrijk batterijmateriaal niet als giftig classificeren
Britse ‘waakhond’: Belangrijk batterijmateriaal niet als giftig classificerenDe Britse ‘veiligheidswaakhond’ heeft voorgesteld om lithiumchemicaliën niet als ‘giftig’ te classificeren in een post-Brexit-regelgevingsmaatregel die de investeringen in de Britse toeleveringsketen voor elektrische auto’s moet stimuleren.

Lithium is de belangrijkste grondstof voor batterijen voor elektrische voertuigen’. Overheden over de hele wereld bieden enorme subsidies en regelgeving aan om investeringen in de mijnbouw van het metaal, de raffinage ervan tot bruikbare chemicaliën en de bouw van gigantische fabrieken te stimuleren.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Afwijking van EU wetgeving

In een mogelijke afwijking van de EU-regelgeving vertelde de Britse Health and Safety Executive (HSE) vorige week aan de industrie dat ‘op dit moment geen verplichte classificatie en etikettering wordt voorgesteld’ voor lithiumcarbonaat, chloride en hydroxide. Drie belangrijke verbindingen die worden gebruikt in accu’s van elektrische voertuigen. Elke classificatie van lithiumchemicaliën als giftig zou verdere overweging vergen, aldus de Britse toezichthouder voor de veiligheid op de werkplek.

 

Standpunt ECHA

Dat standpunt staat in schril contrast met een aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vorig jaar om de drie lithiumverbindingen te behandelen als ‘giftige stoffen voor de voortplanting’. Deze aanbeveling leidde tot waarschuwingen in de industrie dat de EU verder achterop zou kunnen raken bij China bij het veiligstellen van investeringen in lithiummijnen en raffinaderijen.

 

Insider Britse regering

Een insider van de Britse regering bevestigde dat de HSE ‘voorstellen’ had gedaan, maar zei dat de uiteindelijke beslissing bij de ministers zou liggen.

 

Voordelen voor Groot-Brittannië

Leidinggevenden uit de sector zeiden dat het vermijden van het etiketteren van lithium als giftig ten goede zou komen aan potentiële lithiumraffinaderijen in Groot-Brittannië ten opzichte van hun tegenhangers in Europa. Dit omdat het de kosten verlaagt en regelgevende zekerheid biedt.

 

Minder concurrentiekracht EU

Oprichter van het in Luxemburg gevestigde Livistra dat lithiumraffinaderijen in Europa plant Roland Getreide zei dat ‘het Groot-Brittannië ten opzichte van de EU meer concurrentiekracht geeft op het gebied van de productie van lithium’.

 

Verdere voordelen

Secretaris-generaal van de International Lithium Association Roland Chavasse zei dat het gebrek aan onzekerheid over de regelgeving in Groot-Brittannië ‘alleen maar kan helpen’ bij het aantrekken van investeringen in de mijnbouw en raffinage van lithium.

 

Britse markt veel kleiner dan die van de EU

Britse lithiumraffinaderijen streven ernaar bescheiden afzettingen van het metaal uit Cornwall en Durham te verwerken en hun activiteiten te versterken door een deel van het mineraal te importeren. Maar de voorspelde omvang van de Britse markt voor lithium dat in elektrische voertuigen wordt gebruikt, valt in het niet bij die van de EU. De waarde van het lithium dat nodig is om te voldoen aan de Britse productie van elektrische voertuigen zou in 2030 bijna 1 miljard dollar kunnen bereiken. Tegenover 13,4 miljard dollar voor Europa. Gebaseerd op schattingen van het onderzooeksbedrijf CRU Group.

 

Aankondiging Britse regering

De HSE-voorstellen volgen op de aankondiging van de Britse regering dat zij niet zou voldoen aan de nieuwe EU-beperkingen voor een aantal potentieel gevaarlijke chemische stoffen nadat zij haar eigen regelgevingskader na de Brexit had vastgesteld.

 

Reactie milieuactivisten

Milieuactivisten zijn alert op elke mogelijke verzwakking in Groot-Brittannië van de regels uit het EU-tijdperk. Ze tekenden deze week dan ook protest aan toen ministers wijzigingen aankondigden in de regelgeving voor ‘voedingsneutraliteit’ om meer woningbouw mogelijk te maken. Ondanks zorgen over de mogelijke afvoer van nitraten en fosfaten in rivieren.

 

Gevaren lithium voor de gezondheid

Naast het toenemende gebruik van lithium in batterijen voor elektrische auto’s en energieopslag, wordt het mineraal ook gebruikt om stemmingsstoornissen te behandelen. Studies bij dergelijke patiënten hebben een hoeveelheid wetenschappelijk bewijs opgeleverd waardoor toezichthouders zich zorgen hebben gemaakt of interactie met de stof de vruchtbaarheid en ongeboren kinderen schaadt. De bezorgdheid van de EU werd aangewakkerd door een academisch artikel uit 2017 over de impact van lithium op de kinderen van zwangere vrouwen in de VS. De HSE heeft echter een ander onderzoek uit 2017 in Europa in overweging genomen dat twijfel zaait over de rol van het mineraal bij het veroorzaken van problemen bij pasgeborenen. Aldus drie mensen die bekend zijn met de materie.

 

Pauze

De HSE zei dat er ‘geen substantieel verschil’ was tussen de voorstellen van het VK en de EU en dat de verplichte etikettering van lithiumverbindingen ‘gepauzeerd’ was terwijl de Britse waakhond verdere informatie beraadslaagde. Het voegde eraan toe dat ‘zolang dit proces aan de gang is, er geen vermindering van de bestaande bescherming zal plaatsvinden’.
Een besluit van de Europese Commissie over de ECHA-aanbeveling had eind vorig jaar moeten worden aangekondigd, maar is uitgesteld. Een woordvoerder van de commissie zei dat dit kwam doordat de Europese studie uit 2017 onder haar aandacht was gekomen, maar door ECHA niet in hun beoordeling was opgenomen.

 

Vervangende stof voor lithium niet voor handen

Het classificeren van een chemische stof als een gevaar schept ook een wettelijke verplichting voor bedrijven om te proberen de stof te vervangen. Iets wat de komende tien jaar als zeer moeilijk wordt beschouwd voor lithium in batterijen.

 

Reacties van de industrie

Leidinggevenden uit de Britse auto-industrie zijn echter van mening dat het HSE-voorstel op zichzelf de koers voor Groot-Brittannië nauwelijks verandert. De auto-industrie streeft immers naar een lastige overgang naar de productie van elektrische voertuigen na, om te kunnen voldoen aan de eisen van de zeer aantrekkelijke EU-markt.
CEO van SMMT van de Britse automobielhandelsorganisatie Mike Hawes, waarschuwde dat ‘verschillen in de regelgeving extra kosten, onzekerheid en risico’s met zich mee kunnen brengen die investeringen ondermijnen”.
Directeur chemicaliënmanagement van Eurometaux (Europese metaalvereniging) Violaine Verougstraete zei dat een ‘voorspelbaar en proportioneel’ regelgevingskader van cruciaal belang is voor Europa, inclusief het vermijden van ‘verschillen’ in de regelgeving tussen de EU en Groot-Brittannië, om te kunnen concurreren op een door China gedomineerde markt. 

Bron: Financial Times
Lees ook: 35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de Prior Informed Consent (PIC)

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!