35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de Prior Informed Consent (PIC)

35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de Prior Informed Consent (PIC)
35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de Prior Informed Consent (PIC)Na een wijziging van de EU-verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming zijn 35 gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan PIC. Hierdoor zijn EU-exporteurs vanaf 1 november 2023 verplicht kennis te geven van de voorgenomen export van deze stoffen. Zoals ook al gold voor de stoffen die reeds op deze lijst stonden. Tot de chemicaliën die zijn toegevoegd aan bijlage I bij PIC behoren 27 pesticiden en acht industriële chemicaliën.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Naast de exportkennisgeving zullen voor de meeste van deze chemicaliën ook expliciete toestemming van het importerende land nodig zijn, voordat export kan plaatsvinden. Bovendien zal voor vier chemische stoffen – die voorheen alleen onderworpen waren aan een kennisgeving van uitvoer – nu ook een expliciete toestemming nodig zijn voor invoer in het importerende land.

 

IT-tool ePIC bijgewerkt

De IT-tool ePIC is dienovereenkomstig bijgewerkt en bedrijven kunnen nu al beginnen met het melden van hun exporten.

 

Achtergrond van PIC

De PIC-verordening regelt de handel in bepaalde gevaarlijke chemicaliën die in de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn. Het legt verplichtingen op aan bedrijven die deze chemicaliën naar niet-EU-landen willen exporteren of in de EU willen importeren.

 

EC werkt PIC-bijlage I bij

De Europese Commissie werkt PIC-bijlage I bij, waarin de chemische stoffen worden opgesomd die onderworpen zijn aan kennisgeving van uitvoer en expliciete toestemming van het importerende land. Het bevat nu 295 items.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: ECIA waarschuwt tegen REACH-beperking PFAS

 

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!