Voorstel ECHA: toelating zeven stoffen ter bescherming mens en milieuHet ECHA beveelt de Europese Commissie aan om zeven stoffen – waaronder de cyclosiloxanen D4, D5 en D6 – aan de autorisatielijst toe te voegen. Zodra ze op de lijst staan, moeten bedrijven een vergunning aanvragen om ze te mogen blijven gebruiken.

D4, D5 en D6 worden als schadelijk voor het milieu en de menselijke gezondheid beschouwd. ECHA heeft deze chemische stoffen met voorrang van de kandidatenlijst geschrapt omdat ze gevaarlijk zijn, in grote hoeveelheden worden geproduceerd en op grote schaal worden gebruikt.

Voorstel ECHA: toelating zeven stoffen ter bescherming mens en milieu

Voorrang cyclosiloxanen

Onder REACH zijn sommige toepassingen van cyclosiloxanen al aan beperkingen onderhevig of staan op het punt aan beperkingen te worden onderworpen. In consumentenproducten en in de meeste professionele toepassingen. De cyclosiloxanen zijn met voorrang in de autorisatielijst opgenomen omdat sommige toepassingen – bijvoorbeeld de industriële productie van elektronica – en sommige professionele toepassingen – zoals chemisch reinigen in gesloten systemen – niet onder de beperkingsactiviteiten vallen.

 

Gehydrogeneerde Terfenyl

Gehydrogeneerde Terfenyl wordt als schadelijk voor het milieu beschouwd. De stof wordt gebruikt als een warmteoverdrachtvloeistof, hoofdzakelijk in industriële installaties. Alsook in kleefstoffen, dichtingsmiddelen, coatings, inkt en verf, en kan ook worden aangetroffen in sommige kunststofartikelen.

 

DCHP, dinatriumoctaboraat en TMA

De drie andere stoffen – DCHP, dinatriumoctaboraat en TMA – worden als schadelijk voor de menselijke gezondheid beschouwd. Zij kunnen worden gebruikt ter vervanging van stoffen met een soortgelijke chemische structuur en voor soortgelijke toepassingen die reeds zijn aanbevolen of in de toelatingslijst zijn opgenomen.

 

Definitieve besluit

Het definitieve besluit om deze zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in de autorisatielijst op te nemen, zal door de Europese Commissie samen met de EU-lidstaten en het Europees Parlement worden genomen. Deze besluiten zullen ook de data aangeven waarop bedrijven bij het ECHA een autorisatie moeten aanvragen om de stoffen te mogen blijven gebruiken.

 

Achtergrondinformatie

REACH-vergunningen moeten ervoor zorgen dat de EU-markt goed functioneert en dat de risico’s van het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen naar behoren worden beheerst en dat zeer zorgwekkende stoffen geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën, voor zover er technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn.
REACH biedt bedrijven de mogelijkheid een vergunning aan te vragen om stoffen te blijven gebruiken die in de autorisatielijst (bijlage XIV van REACH) zijn opgenomen.

 

Verdere informatie

 
Foto: Gerd Altman via Pixabay

 
Bron: ECHA
Lees ook: Voorstel Biocidencommissie voor afkeuring vier zilverhoudende stoffen

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!