VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach
 

VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

 
Het VK is niet langer op zoek naar geassocieerd lidmaatschap van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) nadat het volgend jaar de paraplu van de EU-douane-unie verlaat, wat betekent dat het land na de Brexit zijn eigen regelgevingskader zal hebben, aldus een Brits parlementslid.

 
Rebecca Pow, staatssecretaris van het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (Defra), bevestigde in een brief aan de voorzitter van de staat waakhond de Environmental Audit Committee (EAC) dat de onderhandelaars van de Brexit niet op zoek zijn naar bemiddelende medewerkers lidmaatschap van ECHA.

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Geen behoefte aan geassocieerd lidmaatschap

‘We zijn niet op zoek naar geassocieerd lidmaatschap van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en deelname aan EU REACH’, zei ze in een brief van 22 mei die de UK Lubricants Association (UKLA) donderdag aan haar leden heeft verspreid. ‘Hoewel de overgang naar het Britse REACH enige aanpassing vergt, zijn wij van mening dat de voordelen van controle over onze eigen wetten opwegen tegen de kosten,’ voegde ze eraan toe.

 

Armumenten vóór

Geen enkel ander land heeft momenteel de status van geassocieerd lid van ECHA, maar de door de traditie regelgevende overlapping van het VK met de EU lag het in dit geval voor de hand. De Britse Confederation of British Industry (CBI) heeft ook verklaard dat de chemiesector een van de bedrijfstakken is die het minst baat heeft bij afwijkingen van EU-normen. De sector is immers streng gereguleerd en het VK is bijzonder afhankelijk van de EU als markt. Maar liefst 60% van de Britse export van chemicaliën stroomt naar het blok!

 

Lobyisten, de industrie en Theresa May

Lobbyisten en de industrie hebben aangedrongen op een voortdurende harmonisatie van de regelgeving met de EU na Brexit. Voormalig premier Theresa May noemde deze afspraken in haar toespraken als een van de regelgevingskaders waaraan het VK hoopte verbonden te blijven.

 

Verwachte regelingen die niet kwamen

Chemische stoffen zijn genoemd in zowel overheidsupdates, lucht- en ruimtevaart en farmaceutica als sectoren waar naar men hoopte dat er eind 2019 speciale regelingen konden worden overeengekomen. Dit is dus niet gebeurd.

 

Chemical Business Association vraagt feedback

De Britse handelsorganisatie voor distributeurs – Chemical Business Association – bevestigde dat het vorige week was geinformeerd over het plan en dat het de EAC om feedback had gevraagd. Die feedback zal naar verwachting de komende dagen volledig zijn.

 

Twee afzonderlijke, wettelijke kaders

De UK Chemical Industries Association (CIA) verklaarde dat, hoewel het beste resultaat voor de sector you yijn om binnen het EU-bereik zou zijn gebleven, de specifieke vermelding van de door de UK voorgestelde vrijhandelsovereenkomsten voor de chemische sector – volgens de Britten – ook de EU enig voordeel zouden hebben opgeleverd.
‘Hoewel onderdeel blijven van ECHA en REACH het meest effectieve middel zou zijn om de bedrijfsonderbreking tot een minimum te beperken, is het duidelijk dat in de toekomst voor EU en VK twee afzonderlijke wettelijke kaders zullen bestaan ​​om chemicaliën te reguleren’, aldus een woordvoerder van de CIA.

 

Nauwe verbondenheid lijft van cruciaal belang

‘Het is van cruciaal belang voor onze sector dat in elke toekomstige overeenkomst de economische en ecologische logica wordt erkend om nauw verbonden te blijven met de REACH-chemische verordening en daarom is het bemoedigend dat het Britse voorstel voor een vrijhandelsovereenkomst een sectorale bijlage voor chemicaliën voorstelt. Onderbouwd door mechanismen voor het delen van gegevens en informatie en een memorandum van overeenstemming’, voegde hij eraan toe.

 

Nieuwe spelregels
  • Spelers uit de EU en het VK moeten zich registreren bij UK Reach om te verkopen.
  • Registratiekosten hetzelfde als voor EU-bereik.
  • Veel nieuwe organisaties moesten het registratieproces doorlopen.
  • Twee jaar voor registratie, maar kan worden verlengd.

 

Over en weer

Door de veranderde spelregels moeten Britse bedrijven die in de EU willen blijven verkopen hun registraties overdragen aan een enige vertegenwoordiger in de EU. Anderzijds dienen EU-bedrijven die die van plan zijn om in het VK te blijven verkopen, het registratieproces in het VK moeten doorlopen.

 

Verdere veranderingen

De Britse regering heeft gezegd dat de registratiegegevens van het EU-bereik in het Britse systeem kunnen worden overgebracht, mits de andere leden van het samenwerkingsverband die deze informatie over chemicaliën in het systeem hebben verzameld dit toestaan. Tevens betekent het dat EU-spelers zich dienen te registreren in een nieuw systeem, terwijl kopers van chemicaliën – zoals autofabrikanten die erin zijn geslaagd directe betrokkenheid bij het Reach-proces te vermijden- zichzelf nu moeten opstellen als importeurs die rechtstreeks onder de registratieregels vallen.
De registratiekosten voor de UK zijn naar verwachting gelijk aan die voor EU-bereik, maar zullen spelers toegang geven tot een veel kleinere markt.

 

Schattingen BASF

BASF schatte dat het 1.300 stoffen moet registreren bij UK Reach tegen 2.000 voor de hele EU. Momenteel worden er in de VK naar schatting 700 chemicaliën gebruikt die niet in eigen land worden geproduceerd.

 

Commentaar Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)

Dit proces moet voralsnog binnen twee jaar worden voltooid, terwijl de opbouw voor EU-bereik meer dat een decennium heeft gekost. Defra-functionarissen hebben dan ook al aangegeven dat deze termijn eventueel verlengd kan worden. ‘We erkennen dat bedrijven het misschien moeilijk vinden om de benodigde gegevens binnen de periode van twee jaar te verkrijgen. Deze termijnen dienen derhalve voortdurend te worden herzien’, aldus Defra staatssecretaris Rebecca Pow.

 

Coronacrisis geen gevolgen voor Brexit

Britse wetgevers hebben tot dusver aanbiedingen van de Europese Commissie om de Brexit-overgangsperiode te verlengen in het licht van de coronaviruspandemie afgewezen. Dit betekent dat het VK op 1 januari 2021 – na het economisch meest tumultueuze jaar in bijna een eeuw – nog steeds zal breken met de EU-wetgeving. Met bovendien een potentieel tweede piek infectiepercentages in de winter in het vooruitzicht.

 

Minder noodzaak strengere douanegrenzen?

De ministers van de regerende conservatieve partij hebben gespeculeerd dat de definitieve splitsing van de EU tijdens een pandemie, terwijl de normale handelsoperaties al onder het normale niveau liggen, de noodzaak voor strengere douanegrenzen zou kunnen verminderen. Zowel met betrekking tot die van ‘het Kanaal’ als aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

 

Perfecte storm

CBA-voorzitter Darren Budd heeft de dubbele uitdagingen van coronavirus en Brexit beschreven als een ‘perfecte storm’ voor de sector. ‘We leven in ongekende tijden, vol commerciële, financiële en gezondheidsgevaren’, zei hij in april. De gevolgen van het besluit om de hoop op geassocieerd lidmaatschap op te geven zijn bijna te talrijk om te tellen, samen met de toenemende kans op tarieven voor producten die het VK binnenkomen en verlaten uit de EU.

 

Het ergste moet nog komen

De verschuiving zal problemen introduceren waar met name Britse bedrijven – maar zeker ook bedrijven in de EU – in een generatie niet mee te maken hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan oorsprongsregels. Met als reëel potentieel gevaar dat mogelijk enkele van de complexe, onderling verbonden toeleveringsketens die zich tussen de VK en het vasteland hebben gevormd, volledig uit elkaar vallen.
Na jaren waarin veel Britse bedrijven drastische reacties op de Brexit hebben achtergehouden in de hoop dat er uiteindelijk een soort regeling voor de sector zou worden gesloten, is een niet-aflatend dramatisch jaar ineens nog complexer geworden.

Bron: ICIS
Lees ook: De Chemische uitdagingen van 2020!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!