UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

 

UK bevestigt dat het zich niet aansluit bij ECHA

 

De Britse regering heeft verklaard niet in overeenstemming te zijn met het EU-beleid inzake chemische stoffen en introduceert haar eigen controversiële systeem.

Het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (Defra) heeft bevestigd dat het VK aan het einde van de Brexit-overgangsperiode op 31 december zijn eigen versie van het EU-chemische reguleringssysteem REACH implementeert. Het VK werkt tot dan toe nog onder EU REACH, maar heeft geen zeggenschap over de regelgeving. Ondanks oproepen van de industrie om zich aan te passen aan het Europese regelgevingssysteem, zal de Britse regering een Britse REACH uitvoeren die wordt beheerd door Defra en de Health and Safety Executive (HSE). Dit ter vervanging van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De plannen voor UK REACH werden eerder ‘vaag en onvoldoende’ genoemd.

 

Vraag om opheldering

De voorzitter van de milieuauditcommissie Philip Dunne vroeg op 30 april schriftelijk aan de staatssecretaris van Defra George Eustice om opheldering over de toekomst van de regelgeving inzake chemicaliën. Zijn collega-staatssecretaris van Defra Rebecca Pow antwoordde dat het VK zich niet zal aanpassen aan het EU-bereik.

 


Grote zorgen voorzitter van de milieuauditcommissie

In reactie op de brief van Pow zei Dunne: ‘Het is absoluut noodzakelijk dat de toekomstige chemische strategie van het VK na de Brexit hoge milieu- en veiligheidsnormen hanteert. Dit is een onderwerp dat de commissie de komende maanden nauwlettend zal volgen en aangezien het nieuwe Britse REACH-systeem begin volgend jaar van start gaat.’ Verder meldde Dunne: ‘De staatssecretaris van Defra bevestigde tijdens de hoorzitting van de commissie dat het VK REACH een afspiegeling is van EU REACH. We hebben uit de brief van minister Pow aan de commissie vernomen dat de hoge normen voor milieu- en veiligheidsmaatregelen zullen worden gehandhaafd. Het Comité heeft nog steeds informatie nodig over hoe UK REACH in de praktijk zal werken en hoe Defra de zorgen van degenen in de chemische industrie over de toegangskosten en uitdagingen bij het verstrekken van registratiegegevens wil aanpakken.’

 

‘Beheersen van eigen Britse wetten weegt tegen de kosten’

Zowel de Chemical Industries Association (CIA) als de Chemical Business Association (CBA) drongen er bij de regering op aan transparant te zijn over hoe zij de bedrijfskosten voor de invoering van het nieuwe systeem schat. In reactie op de bewering van Pow dat ‘het beheersen van onze eigen wetten opweegt tegen de kosten’, benadrukte de CBA dat het besluit van de regering lijkt te zijn ingegeven door haar wens om te ontsnappen aan de jurisdictie van de Europese rechtbanken (HvJ). In de tien jaar van EU REACH is er echter slechts één geval van een lidstaat gehoord.

 

Mogelijk compromis

De CIA uitte ook de bezorgdheid dat pogingen om een ​​parallelle database met UK REACH te maken het concurrentievermogen zullen verzwakken en het aantal chemicaliën op de Britse markt zullen verminderen. ‘Bij het aan de orde stellen van deze zorgen zijn wij van mening dat bedrijven het REACH-principe “geen gegevens, geen markt”al eenmaal hebben nageleefd en nageleefd en daarom niet mogen worden gedwongen om kostbare gegevens opnieuw in te dienen. Bij gebrek aan een overeengekomen gedeeld databankmechanisme tussen het VK en de EU, dringen wij erop aan dat UK REACH de reeds geleverde inspanningen en kosten erkent die bedrijven reeds hebben gemaakt en hen toe te staan door te gaan zonder een registratie in het VK. ITer ‘compensatie’ zouden Britse fabrikanten en importeurs van in EU-REACH geregistreerde stoffen belangrijke informatie aan de Britse autoriteit kunnen verstrekken.’

 

Na Brexit is Britse burger minder goed beschermd

In reactie op de Defra-brief zei uitvoerend directeur Michael Warhurst van CHEM Trust: ‘We zijn zeer bezorgd over een aantal kenmerken van een toekomstige Britse REACH-regeling die zwakker zal zijn dan het huidige beschermende kader van EU REACH en zal resulteren in afwijking van de EU. Onze analyse is dat zonder actie het milieu en de menselijke gezondheid na de Brexit minder beschermd zullen worden tegen probleemchemicaliën.’
Warhurst bracht naar voren dat het Britse systeem beperkte informatie over chemicaliën zal hebben vanwege een gebrek aan toegang tot de ECHA-database. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over het feit dat de verklaring van Pow dat de regering ‘zal kijken naar benaderingen van andere chemische regimes over de hele wereld’. Dit zou kunnen betekenen dat de regering van plan is over te stappen op een zwakker systeem in Amerikaanse stijl dat door de EU verboden chemicaliën zou toestaan voor gebruik in het VK.

Foto: InspiredImages via Pixabay

Bron: The Chemical Engineer
Lees ook: VK naar verwachting los van ECHA en EU Reach

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!