Meer chemicaliën beoordelen op hormoonontregelende effecten

Meer chemicaliën beoordelen op hormoonontregelende effectenEen Europees richtsnoer dat gericht is op het identificeren van hormoonontregelende pesticiden kan – met enkele aanpassingen – worden gebruikt om de hormoonontregelende effecten van andere chemicaliën te beoordelen. Dit is de bevinding van een nieuwe studie uitgevoerd door het National Food Institute, de Technische Universiteit van Denemarken en het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen.

Volgens de EU-regelgeving moeten alle pesticiden grondig worden beoordeeld op mogelijke hormoonontregelende effecten voordat ze kunnen worden goedgekeurd voor gebruik. Dezelfde regels zijn echter niet noodzakelijkerwijs van toepassing op chemicaliën die voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Goedkeuringsproces niet waterdicht

Onderzoekers van het National Food Institute – van de technische universiteite Denemarken – wijzen erop dat het goedkeuringsproces voor chemicaliën, die bijvoorbeeld dienen als additieven in cosmetica of voedsel, chemicaliën over het hoofd kunnen zien die schadelijk zijn voor het menselijke endocriene systeem.

 

Nieuwe studie

In een nieuwe studie hebben de onderzoekers – samen met collega’s van het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen – geëvalueerd of een bestaand Europees richtsnoer kan worden gebruikt om mogelijke hormoonverstorende effecten van chemicaliën die voor andere doeleinden dan gewasbescherming worden gebruikt, te identificeren.

 

Richtsnoer voor identificatie hormoonontregelende pesticiden

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) hebben het richtsnoer opgesteld voor het identificeren van hormoonontregelende pesticiden. Dit luidt alsvolgt: ‘Voor een persoon die wordt blootgesteld aan een chemische stof uit voedsel of het milieu maakt het niet uit waarvoor de chemische stof wordt gebruikt als deze schadelijk is voor de menselijke gezondheid’, aldus de hoofd van onderzoeksgroep Terje Svingen van het National Food Institute.

 

Butylparaben – een case study

De focus van de studie was butylparabeen, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeelbeeld de houdbaarheid van cosmetische crèmes te verlengen. De beschikbare gegevens voor butylparaben wijken sterk af van de beschikbare gegevens voor biociden en pesticiden, aangezien de autoriteiten veel minder onderzoeken naar additieven nodig hebben. Desalniettemin concludeerden de onderzoekers aan de hand van het EU-richtsnoer dat butylparaben hormoonontregelende effecten heeft op mensen. Deze conclusie wordt deels ondersteund op het gegeven dat universitaire onderzoekers wereldwijd kleinere onderzoeken hebben uitgevoerd naar de hormoonontregelende eigenschappen van butylparaben.

 

Richtsnoer kan worden toegepast op een breder spectrum aan chemicaliën

Volgens de onderzoekers van het National Food Institute en het Copenhaven University Hospital levert de butylparaben-studie voldoende bewijs om te suggereren dat de bestaande richtlijnen – met enkele aanpassingen – kunnen worden gebruikt om de hormoonontregelende effecten van een veel breder spectrum van chemicaliën te identificeren dan alleen pesticiden. De wijzigingen zijn bedoeld om het gebruik van gegevens van andere stoffen – dan die voor pesticiden – te vergemakkelijken.

 

Nieuw inzicht

‘Een dergelijk gebruik van het richtsnoer zou een eerste stap kunnen zijn naar een meer geharmoniseerde beoordeling van de hormoonontregelende effecten van chemicaliën, die onafhankelijk is van het beoogde gebruik van de stof. In theorie zou het richtsnoer kunnen worden toegepast op alle chemische stoffen die door mensen worden gebruikt, ‘ aldus senior onderzoeker Julie Boberg van het National Food Institute.

 
Bron: EurekAlert
Lees ook: EU-debat over uitbannen vervuilende microplastics gaat door

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!