ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een format gepubliceerd waarmee downstreamgebruikers in de galvaniseer- en oppervlaktebehandelingsindustrie de resultaten van hun monitoringprogramma’s aan ECHA kunnen rapporteren.

 
De autorisatiebesluiten vereisen dat gebruikers de blootstelling van werknemers aan chroomtrioxide controleren, evenals emissies naar afvalwater en lucht van lokale uitlaatventilatie.

ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren

Twee aurorisatiebesluiten

Het formaat is afgestemd op specifieke downstreamgebruikers van chroomtrioxide die werken onder twee autorisatiebesluiten. Deze besluiten kunnen via de volgende links worden bekeken:

 

Jaarlijkse beschikbaarstelling

De informatie zal jaarlijks worden ingediend en beschikbaar worden gesteld aan de autorisatiehouders, zodat zij hun blootstellingsscenario’s kunnen valideren en mogelijke beoordelingsrapporten kunnen opstellen om verlengingen van de autorisatie aan te vragen. De eerste deadline is op 18 december 2021.

 
Bron: hseni
Lees ook: Beperking van per- en polyfluorhoudende stoffen (PFAS)

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!