ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd – ECHA heeft aangekondigd dat de indiening van haar voorstel tot beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) in blusschuim is uitgesteld tot 14 januari. Het voorstel – dat aanvankelijk in oktober 2021 werd verwacht – heeft tot doel de regelgevende maatregelen voor de stoffen uit te breiden.

 
ECHA verklaart dat de vertraging is overeengekomen na overleg met de Europese Commissie, met als doel extra tijd te bieden om aspecten van de beoordeling af te stemmen op de universele PFAS-beperking. Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden bereiden een gezamenlijk voorstel voor beperking van alle PFAS’s voor, dat naar verwachting in juli 2022 zal worden ingediend.

ECHA-beperkingsvoorstel PFAS in blusschuim vertraagd

Aanvullende analyses

Het bureau wil ook aanvullende analyses opnemen naar aanleiding van een lopende evaluatie door de ECHA commissies voor risicobeoordeling (Rac) en sociaaleconomische analyse (Seac). De commissies buigen zich momenteel over het Duitse voorstel om perfluorhexaanzuur (PFHxA) – een PFAS dat in blusschuim voorkomt – te beperken.

 

Beperking opties

Tijdens een toespraak op ECHA’s Safer Chemicals Conference op 6 oktober merkte de coördinator van het beperkingsproces bij het agentschap Peter Simpson op dat er in de EU elk jaar ongeveer 20.000 ton PFAS-bevattend blusschuim wordt verkocht. Dat komt overeen met ongeveer 500 ton PFAS’s.

 

Vijf beperkingsscenarios

De heer Simpson heeft ook de vijf beperkingsscenario’s uiteengezet die Echa voor zijn voorstel overweegt. Die variëren van een beperking van de marktplaatsing – waardoor bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt – tot een beperking van alle vormen van gebruik met enkele sectorale afwijkingen. Met de overkoepelende overweging dat de brandveiligheid niet in gevaar mag komen, evalueert ECHA de opties op basis van hoe effectief ze de geïdentificeerde risico’s verminderen, hoe het met de uitvoerbaarheid van handhaving staat en hoe gemakkelijk ze zijn te controleren.

 

Aandacht voor de blootstellingsbeoordeling

ECHA kijkt in zijn analyse ook aandachtig naar de blootstellingsbeoordeling om zich te concentreren op emissies naar het milieu. ‘We hebben gekeken naar emissies onder elk van deze beperkingsopties met verschillende overgangsperioden in overweging, maar met aanpassing van de emissies die kunnen plaatsvinden in verschillende levenscyclusfasen’, aldus Simpson.

 
Bron: Chemical Watch
Lees ook: ECHA introduceert nieuwe format om chroomtrioxide emissies en blootstelling van werknemers te rapporteren

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!