ECHA wil evaluatie potentieel risicovolle cosmetische stoffen voor CoRAP 2023 tot 2025

ECHA wil evaluatie  potentieel risicovolle cosmetische stoffen voor CoRAP 2023 tot 2025

ECHA wil evaluatie potentieel risicovolle cosmetische stoffen voor CoRAP 2023 tot 2025 – 10 jan. 2023 – Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft het concept communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) gepubliceerd dat bestaat uit 24 stoffen waarvan wordt vermoed dat ze een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Zeven cosmetische ingrediënten moeten nog worden beoordeeld.

De zorgwekkende cosmetische stoffen zijn natriumbenzotriazolylbutylfenolsulfonaat, 2-ethylhexylal, tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]fosfaat en benzaldehyde. Andere omvatten 2-hydroxypropylacrylaat, diethylether, natriumhydroxymethyleensulfoxylaat en roet, CI 77266.
De stoffen worden geselecteerd door de EU-lidstaten en het ECHA, dat van 2023 tot 2025 wordt beoordeeld.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Ontwerpplan

Het ontwerpplan is op 3 november al ingediend bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Comité lidstaten van ECHA. Een advies over het ontwerp-CoRAP zal in februari worden gedeeld. Afhankelijk van het advies zal ECHA op 21 maart het CoRAP voor 2023-2025 aannemen en publiceren.

 

Eerste in de rij

Natriumbenzotriazolylbutylfenolsulfonaat is dit jaar geselecteerd voor evaluatie.
INCI Beauty onthult dat het ingrediënt werkt als een UV-absorber door het cosmetische product te beschermen tegen UV-stralen. Het ontwerp benadrukt echter zijn bezorgdheid dat het product ‘zeer’ persistent en zeer mobiel (vPvM) kan zijn en ‘andere gevaren voor het milieu’ kan veroorzaken. Bovendien heeft natriumbenzotriazolylbutylfenolsulfonaat een wijdverspreid en consumentengebruik, met een cumulatief effect vanwege de blootstelling in waterreservoirs en drinkwater, aldus het ontwerp.

 

Vooruitzichten voor 2024

2-Ethylhexyl of 3,3′-[methyleenbis(oxymethyleen)]bisheptaan wordt beoordeeld in 2024. PubChem meldt dat de stof wordt gebruikt als geurstof of als oplosmiddel in cosmetica.
ECHA vermoedt echter dat 2-ethylhexyl reprotoxisch is en wijdverspreid wordt gebruikt door PBT (persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit). Daarom kan de stof een risico vormen voor de blootgestelde – consument, werknemers en het milieu.
Bovendien zal in 2024 ook tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]fosfaat worden geëvalueerd, dat is geïdentificeerd als een potentiële hormoonontregelaar. Het is ook opgenomen in bijlage II en is verboden in cosmetica.

 

Benzaldehyde

De laatste cosmetische stof die volgend jaar wordt beoordeeld, is benzaldehyde. INCI Beauty identificeert benzaldehyde als een denatureermiddel dat voornamelijk wordt toegevoegd aan cosmetica die ethylalcohol bevat. Het is ook een maskeermiddel dat de geur of smaak van het basisproduct vermindert. Bovendien wordt het gebruikt als geur- en smaakstof.
Ondanks het gebruik ervan, signaleert het ontwerp van het CoRAP dat het mogelijk mutageen is en op grote schaal wordt blootgesteld aan consumenten en werknemers.

De komende twee jaar

In 2025 wordt diethylether beoordeeld op zijn kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische eigenschappen. Bovendien zullen andere op gevaren gebaseerde zorgen worden overwogen. De stof wordt ook gemarkeerd als zijnde op grote schaal in gebruik.
PubChem identificeert verschillende toepassingen van diethylether, zoals in schoonmaak- en huishoudelijke verzorgingsproducten zoals vloerreinigers en voorbevochtigde doekjes. Daarnaast wordt het ook gebruikt in persoonlijke verzorging in haarstylingproducten zoals sprays en in make-up zoals foundation en concealers.
Diethylether wordt ook gebruikt als oplosmiddel voor wassen, vetten, oliën en parfums, vervolgt PubChem.

 

Natriumhydroxymethyleensulfoxylaat

De tweede chemische stof die in twee jaar tijd moet worden beoordeeld, is natriumhydroxymethyleensulfoxylaat, waarvan wordt vermoed dat het ook kankerverwekkend, mutageen en reproductietoxisch is. Het wordt ook veel gebruikt en kan blootstellingsrisico’s met zich meebrengen. Het ingrediënt wordt gebruikt als bleekmiddel.

 

Carbon black

Tot slot is carbon black (CI 77266) een kleurstof die wordt gebruikt in tijdelijke tatoeages, semi-permanente vernis, nagellak, eyeliner en kajal. Het ontwerp van het CoRAP onderstreept echter het kankerverwekkende en reproductietoxische potentieel ervan en kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid vanwege de cumulatieve blootstelling van consumenten en werknemers.

Zes nieuwe stoffen

In totaal zijn er zes nieuwe stoffen in het ontwerp-CoRAP in vergelijking met het CoRAP voor 2022 tot 2024. Dit jaar worden er vijf geëvalueerd en worden er 19 verdeeld over 2024 en 2025.
‘Door dit concept nu te publiceren, wil ECHA de belanghebbenden informeren over de geboekte vooruitgang en de vroege communicatie tussen de betrokken registranten en de relevante beoordelende bevoegde autoriteit van de lidstaat vergemakkelijken’, deelt het bureau.

 

Bron: Personal Care Insights
Lees ook: Gerapporteerde handel gevaarlijke chemicaliën nam toe na Brexit

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!