ECHA waarschuwt: Bereid je voor op Brexit!
ECHA waarschuwt: Bereid je voor op Brexit!ECHA herinnert chemische bedrijven eraan dat de overgangsperiode voor Brexit – de formele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) – op 31 december 2020 afloopt. Het agentschap dringt er bij de bedrijven op aan om na te gaan of zij door de terugtrekking worden getroffen. Bedrijven die gevestigd zijn in de EU/Europese Economische Ruimte (EER) zullen worden beïnvloed wanneer hun toeleveringsketens als klant of leverancier zich uitstrekken tot het Verenigd Koninkrijk. Volgens ECHA moeten bedrijven die op enigerlei wijze verbonden blijven met de overige EU-lidstaten of EER-landen zich voorbereiden op veranderingen.

De situatie vanaf 2021

Na de overgangsperiode zal de EU-wetgeving inzake chemische stoffen niet langer van toepassing zijn op in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zolang hun chemische stoffen en andere producten alleen in het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht of als zij bepaalde chemische stoffen rechtstreeks vanuit het Verenigd Koninkrijk naar niet-EU/EER-landen exporteren.

 

De verschillende verordeningen

De EU-wetgeving inzake chemische stoffen omvat de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Op grond van REACH moeten bedrijven de risico’s die verbonden zijn aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen en op de markt brengen identificeren en beheren. Verder omvat deze wetgeving de EU-verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsel oftewel CLP. De verordening inzake biociden (BPR) en PIC. Dat laatste is de EU-verordening inzake de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

 

Productportfolio controleren

ECHA moedigt ook downstreamgebruikers van geautoriseerde stoffen in de EU/EER aan om de lijst van stoffen die alleen door Britse bedrijven zijn geregistreerd (.XLSX-bestand ) te controleren om te zien of ze ermee te maken hebben. Volgens het agentschap zullen de aan Britse leveranciers verleende REACH-autorisaties na de overgangsperiode niet meer bestaan. Downstreamgebruikers die op deze autorisaties vertrouwen en bepaalde stoffen willen blijven gebruiken, moeten voor het einde van de overgangsperiode actie ondernemen. Op de website van ECHA worden de mogelijkheden voor downstreamgebruikers van dergelijke stoffen toegelicht.

 

Lijst met vragen en antwoorden

De op de ECHA-website gepubliceerde instructies en hulpmiddelen zijn bedoeld om in Europa gevestigde chemische bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het agentschap heeft ook een lijst met vragen en antwoorden voor bedrijven gepubliceerd.

Lees ook: 23% geïmporteerde producten niet in overeenstemming met REACH en CLP!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!