Belangrijkste conclusies handhavingsforum-38Het forum zal in 2022 een conceptherziening van het VIB voorbereiden, inspecties uitvoeren in 2023. De resultaten worden gerapporteerd in 2024.
Belangrijkste conclusies handhavingsforum-38

De 38e bijeenkomst van het Handhavingsforum bekrachtigde opnieuw de slechte kwaliteit van de informatie in de veiligheidsinformatiebladen van bedrijven. Het ontdekte het probleem al in zijn REF-2-project in 2013, toen het ontdekte dat 52% van de bestanden gebrekkige informatie bevatte. De meest recente acties in de lidstaten bevestigen de trend bijna tien jaar later.​

 

Groot probleem volksgezondheid

Dit is een groot probleem voor de volksgezondheid: veiligheidsinformatiebladen zijn een basisinstrument voor het communiceren van veiligheidsinformatie in de toeleveringsketen. Als ze ontoereikend zijn, krijgen werknemers en professionals mogelijk niet de juiste informatie om gevaarlijke stoffen en mengsels veilig te gebruiken.

 

Volgende project

Daarom zal het volgende project van het forum, REF-11 – dat in 2023 in de praktijk wordt gebracht – zich richten op de kwaliteit van de informatie die bedrijven verstrekken in de veiligheidsinformatiebladen.

 

Takenlijst

De inspecties zullen de naleving van de herziene vereisten van bijlage II van REACH verifiëren. Hierin zijn de inhoud en het formaat van de veiligheidsinformatiebladen vastgelegd. Deze worden in 2023 van kracht. Het REF-11-project is in feite een gelegenheid om toezicht te houden in realtime als EU-bedrijven deze plicht nakomen.
Het Forum wijdt 2022 aan het ontwerpen van de acties, 2023 aan het uitvoeren van inspecties en 2024 aan het rapporteren.

 

Nieuw herzien compendium van analysemethoden

Het is een dynamische database met aanbevolen analytische methoden om de naleving van de beperkingen van bijlage XVII van REACH te verifiëren. Het doel van dit document is om een ​​snelle verwijzing te geven naar enkele beschikbare analysemethoden die autoriteiten of de industrie kunnen gebruiken om te beoordelen of chemische stoffen die op de Europese markt worden vervaardigd, gebruikt of op de markt worden gebracht, voldoen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in bijlage XVII van REACH.

 

Inhoud herziene versie

De nieuwe herziene versie bevat 400 methoden om 56 restrictievermeldingen van bijlage XVII van REACH te controleren. Hieronder enkele van de meest recente – zoals vermelding 72 – die het gebruik van stoffen die zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR) in textiel beperkt .

 

CHEMETER

Deze nieuwe actie van het Compliance Forum onderstreept het belang van het altijd volledig en actueel maken van veiligheidsinformatiebladen door bedrijven. Daarom heeft de software CHEMETER de laatste nieuwe functies geïmplementeerd waardoor SDS kan worden uitgevoerd volgens de laatste geldende regelgeving.

Lees ook: Waarom zorgen maken over ‘forever chemicals’?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!