ECHA opent raadpleging over gevaren en toxiciteit van theeboomolie

ECHA opent raadpleging over gevaren en toxiciteit van theeboomolie
ECHA opent raadpleging over gevaren en toxiciteit van theeboomolie – Een raadpleging over de geharmoniseerde classificatie en etikettering van de theeboom, Melaleuca alternifolia-extract en etherische olie is door Polen ingediend voor herziening bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Het land heeft een voorstel ingediend waarin de gevaarlijke effecten van tea tree-olie (TTO) op de menselijke gezondheid en toxische effecten op het waterleven worden gemarkeerd.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Degenen die relevante informatie over TTO hebben, worden aangemoedigd om deze aan de indiener van het dossier te verstrekken. De deadline voor commentaar is 27 januari 2023 en de wettelijke deadline voor de goedkeuring van het advies is 18 mei 2024.

 

Complexe stof

In het door Polen ingediende voorstel wordt TTO beschreven als een natuurlijk voorkomende stof met een complexe, onbekende of variabele samenstelling met complexe reacties. Het is ondermeer samengesteld uit terpeenkoolwaterstoffen – voornamelijk monoterpenen – sesquiterpenen en hun geassocieerde alcoholen.

 

Geschiedenis

De olie is momenteel niet opgenomen in de Cosmeticaverordening 1223/2009 noch de CLP-verordening. Het ingrediënt moet opnieuw worden goedgekeurd volgens Verordening 823/2012 van de Commissie. Het dossier werd eerder ingediend in februari 2018 ter ondersteuning van de vernieuwing van TTO in Verordening 1107/2009 van de Commissie.

 

Voorgestelde wijzigingen op basis van schade

Polen is van plan TTO als gevaarlijk te classificeren omdat het een ontvlambare vloeistof is. De acute toxiciteit van de ingrediënten kan schadelijk zijn voor mensen bij inslikken of inademen. Bovendien benadrukt het land huidirritatie en gevoeligheid vanwege het potentieel om een ​​allergische reactie te veroorzaken. Het potentieel van TTO om schadelijke effecten op de vruchtbaarheid te veroorzaken wordt ook onderstreept.

 

Specifieke acute toxiciteitsschatting

Het Midden-Europese land heeft ook een specifieke acute toxiciteitsschatting (ATE) voorgesteld bij een concentratie van 1049 mg/kg BW (lichaamsgewicht) TTO voor orale inname. ‘Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan een laag acuut contact en een laag oraal risico worden geconcludeerd’, aldus het voorstel. De ATE voor inhalatie is 3,64 mg/L in nevelvorm.

 

Schade aan het waterleven

Hoewel de schade aan de menselijke gezondheid wordt aangemerkt als gevaarlijk – niet giftig – kan de schade aan het waterleven desatreus zijn. Degenen met relevante informatie over TTO worden aangemoedigd om deze aan de indiener van het dossier te verstrekken. Polen markeert dat TTO zeer giftig kan zijn voor in het water levende organismen en dat de schade langdurige gevolgen heeft.

 

Mogelijke wijzigingen voorstellen

Deze voorstellen kunnen overigens nog worden worden gewijzigd totdat het Comité risicobeoordeling het advies goedkeurt. Bovendien staan ​​de gevarenklassen tijdens het overleg open voor commentaar, wat kan helpen bij het vormen van een oordeel.

 

Regelgevende updates
  • Het Europees Comité (EC) vraagt ​​het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) om advies over het veilige gebruik van de haarkleurstof Hydroxypropyl-p-fenyleendiamine en het dihydrochloridezout ervan. Het WCCV heeft negen maanden de tijd om zijn conclusie te presenteren, te beginnen op 20 september met een deadline van 20 juni 2023.
  • Ondertussen deelde het WCCV zijn definitieve mening over het gebruik van de aglyconvorm van genisteïne en daïdzeïne in cosmetica, rekening houdend met de potentiële hormoonontregelende (ED) eigenschappen. De verbindingen worden momenteel in cosmetica gebruikt als antioxidanten, huidbeschermers en huid- en haarconditioneringsmiddelen.
  • De EC beperkt ook het gebruik van methylsalicylaat, een middel dat wordt gebruikt vanwege zijn geur-, smaak- en verzachtende eigenschappen in cosmetica, vanwege het potentieel om irritaties en acute toxiciteit te veroorzaken. De restricties zijn verplicht vanaf 17 december van dit jaar, wat betekent dat ze niet op de markt mogen komen.

Bron: Personal Care Insights
Lees ook: Knaagdiervallen kunnen effectief zijn bij bestrijden huismuizenplagen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!