ECHA stelt ban op rubbergranulaat in kunstgras voor

 

ECHA stelt ban op rubbergranulaat in kunstgras voor

 

Een commissie van het European Chemicals Agency (ECHA) heeft aanbevolen dat het gebruik van rubberkorrels voor vulmaterialen in kunstgras in de Europese Unie en de Oost-Economische Ruimte verboden moet worden.

In het besluit van 10 juni adviseerde het ECHA-comité voor risicobeoordeling (RAC) een ‘volledig verbod’ op het gebruik van ‘opzettelijk toegevoegde microplastics’ in producten in concentraties van meer dan 0,01 % van het gewicht.

 

Uitstoot opzettelijk toegevoegde microplastics 42 kiloton per jaar

In een verklaring aan European Rubber Journal bevestigde het agentschap dat de korrelige vulmaterialen van oude banden of andere synthetische elastomeren die worden gebruikt in kunstgras geclassificeerd zijn als opzettelijk toegevoegde microplastics. Volgens ECHA wordt de uitstoot van opzettelijk toegevoegde microplastics in de EU/EER momenteel geschat op ongeveer 42 kiloton per jaar. Extra uitstoot van vulmateriaal dat wordt gebruikt in kunstgrasvelden kan oplopen tot 16 kiloton per jaar, vertelde een ECHA woordvoerster.

 

Twee opties

Er wordt beweerd dat de door ECHA voorgestelde beperkingen meer dan 90% van deze introducties of 500 kiloton microplastic introducties over een periode van 20 jaar voorkomen. Volgens de ECHA woordvoerster had het bureau twee opties voorgesteld om de risico’s van microplastics aan te pakken. ‘Een optie was een verbod op het op de markt brengen na een overgangsperiode van zes jaar. Een tweede optie was het verplichte gebruik van risicobeheersmaatregelen zoals hekken en borstels.’

 


Aanvullend vulmateriaal

Ze voegde eraan toe dat het verbod vereist dat sportclubs en lokale gemeenschappen bestaande velden aanvullen met ander vulmateriaal zoals kurk, zand of biologisch afbreekbaar materiaal.’Op de lange termijn zullen bestaande velden waarschijnlijk worden vervangen door systemen die geen gebruik maken van microplastic vulmateriaal.’ Bovendien had ECHA een ondergrens van 100 nanometer voorgesteld voor een microplastic, aangezien analytische methoden voor het detecteren van microplastics in producten nog in ontwikkeling zijn.

 

Raadpleegperiode van 60 dagen

Het RAC adviseerde dat een lagere limiet niet nodig was omdat de potentiële beperking ook op andere manieren kan worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld door te kijken naar grondstoffen in toeleveringsketens. ECHA’s Comité voor sociaal-economische analyse (SEAC) heeft overeenstemming bereikt over het ontwerpadvies, maar heeft een raadplegingsperiode van 60 dagen om zijn aanbevelingen bekend te maken voordat het voorstel ter goedkeuring naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

.

 

Tegenreactie ETRMA

Ondertussen heeft de European Tire & Rubber Manufacturers Association (ETRMA) als onmogelijk verklaard. Volgens hen is een verbod op het gebruik van rubbergranulaat voor vulmaterialen in kunstgras ‘duur en onevenredig’.

 
Bron: European Rubber Journal
Lees ook: ZZS SCIP-database: meer informatie voor een betere recycling?

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!