Versnellen levering van desinfectiemiddelen

 

Versnellen levering van desinfectiemiddelen
Om de productie en levering van ontsmettingsmiddelen op de Europese markt te vergroten, ondersteunt ECHA de EU/EER-autoriteiten om afwijkingen toe te passen op de normale autorisatie-eis voor biociden.

Helsinki, 24 maart 2020 – Naarmate de COVID-19-pandemie toeneemt, is het van essentieel belang dat gezondheidswerkers en Europese burgers toegang hebben tot meer ontsmettingsmiddelen. Om deze toegang te verbeteren, is er behoefte aan een grotere productie en levering van deze producten.

 

 

Beroepen op artikel 55, lid 1, van de biocidenverordening

Bedrijven die snel toegang willen krijgen tot de markt met hun ontsmettingsmiddelen die een reeds goedgekeurde werkzame stof bevatten, kunnen toestemming vragen aan de relevante nationale autoriteit door zich te beroepen op artikel 55, lid 1, van de biocidenverordening (BPR). Deze bepaling stelt de nationale autoriteiten in staat in de tijd beperkte afwijkingen van de standaardvereisten voor productautorisatie toe te staan ​​in situaties waarin de volksgezondheid wordt bedreigd.

 


Toestemming reeds verleend

Verschillende EU/EER-landen hebben dergelijke toestemmingen al verleend aan bedrijven die de capaciteit hebben om desinfectiemiddelen te vervaardigen. Voor aanvragen die op meerdere landen zijn gericht, wordt een centrale indiening bij ECHA ontwikkeld. Meer informatie daarover volgt de komende dagen.

 


Aanbevelingen

ECHA beveelt ook bepaalde samenstellingsvereisten aan met betrekking tot twee goedgekeurde werkzame stoffen – propaan-1-ol en propaan-2-ol – voor gebruik in ontsmettingsmiddelen. Deze aanbevelingen zullen de nationale autoriteiten in staat stellen om de kwaliteit van de binnenkomende aanvragen snel te controleren alvorens tot een afwijking te besluiten.

 


Drie lijsten met informatie

Om het werk van autoriteiten en bedrijven die informatie zoeken te vergemakkelijken, stelt ECHA bovendien drie lijsten beschikbaar met informatie over:

  • Biociden die zijn goedgekeurd of worden beoordeeld op hun gebruik in desinfecterende producten.
  • Desinfecterende producten die zijn toegelaten onder de Biocidenverordening (BPR).
  • Desinfecterende producten toegelaten onder nationale regelingen in Spanje, Nederland en Zwitserland.

 

Maatregelen die nationale autoriteiten kunnen inzetten

De Europese Commissie heeft ook een document opgesteld over de maatregelen die de nationale autoriteiten kunnen gebruiken (of al hebben gebruikt) om de verkoop van desinfecterende producten mogelijk te maken en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te helpen verminderen.

 

COVID-19 webpagina

Een nieuwe speciale webpagina over COVID-19 verzamelt informatie over de ondersteunende acties van het Agentschap tijdens de pandemie. Het zal worden bijgewerkt zodra er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA en FDA doen afstand van regels bij coronacrisis
Lees ook: Engpässe bei Desinfektionsmitteln: ECHA kündigt Maßnahmen an

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!