Nanomaterialen onder de biocidenverordening

Nanomaterialen onder de biocidenverordening. EU roept bedrijven op zich voor te bereiden op nieuwe informatieverplichtingen met betrekking tot nanomaterialen! Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een nieuwsbericht gepubliceerd waarin bedrijven...

Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaar

Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaar – Veel landen zijn nog druk bezig de zevende herziene editie van de GHS bij te werken en te implementeren. Terwijl het comité van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen en het wereldwijd geharmoniseerde...

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2021 – In het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) 2020-2022 heeft ECHA 74 stoffen voorgesteld voor evaluatie door de lidstaten. Als u een van deze stoffen hebt geregistreerd, moet u de acties...